• utorak, 18. januar 2022.
Reportaža

Proizvodi pekinške patke i engleske guske

11. april 2011. godine

Stara Pazova – Kr­nje­šev­ča­nin Živ­ko Be­lić ko­ji se pre ne­ko­li­ko go­di­na na­sta­nio u Sta­roj Pa­zo­vi ima neo­bi­čan ho­bi.Pro­iz­vo­di ra­snu pe­rad, pe­kin­ške pat­ke, en­gle­ske gu­ske, som­bor­sku ka­por­ku,…

Jabuke, kruške i – ljudska pažnja

7. april 2011. godine

Banoštor – Jedna stara izreka kaze da ako ne volite životinje, teško ćete zavoleti i ljude. Potvrdu vekovima sticane narodne mudrosti i nataloženog istorijskog iskustva…

Sojina slama greje kuću

1. april 2011. godine

Borislav barna već godinama koristi poseban sistem grejanja. “Za­hva­lju­ju­ći spe­ci­jal­noj pe­ći ko­ju sam pot­pu­no sam sa­zi­dao za­gre­vam pro­stor od 150 kva­dra­ta, bez pum­pe, vo­de u…

1 49 50 51