Budimo proaktivna familija!

Čovek je zajednica. On se, mimo dobre volje onih koji i danas misle drugačije, ipak nije rodio sam. Projavljen i pojavljen u zajednici, jednom za nju vezan i pozajmljen svojim

TREĆI MAJ, MEĐUNARODNI DAN SLOBODE MEDIJA: SLOBODA SE TIČE SVIH NAS

Iz borbe za pravo da se javno kaže šta se misli i vidi, ispod čekića kontrole i nakovnja stalne cenzure onih koji su mislili da se sloboda unapređuje i brani

Karikatura Sremskih novina

Karikatura Sremskih

Sve moje reči, svi moji snovi…

Na kraju jednog radnog, novinarskog veka, bar onog zvaničnog, jer po zakonima onog starog pravila, starog koliko i sama žurnalistika - ''jednom novinar, uvek novinar'', prepoznajem, po ko zna koji

Marfijev zakon i “praseći amandman“

I pored najbolje volje, i velikog truda koji sam uložila u sve ovo što ću nadalje da ''elaboriram'', neke stvari mi ne idu u pamet. Ovde mislim na takozvani intelektualni

Karikatura Sremskih novina

Karikatura Sremskih

Karikatura Sremskih novina

Karikatura Sremskih novina