• petak, 2. decembar 2022.
Zakazana XXVIII sednica Skupštine Opštine
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Zakazana XXVIII sednica Skupštine Opštine

18. novembar 2022. godine

XXVIII sednica Skupštine Opštine Ruma će se održati 22.11.2022. godine sa početkom u 09.00 časova, u Maloj sali Кulturnog centra u Rumi.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01.-30.09.2022. godine
2.Predlog Odluke o dodeli javnih priznanja i nagrada u 2022. godini
3.Predlog Odluke o komunalnoj miliciji opštine Ruma
4.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Ruma
5.Predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana Generalne regulacije Rume
6.Predlog Odluke o prenosu prava na korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti Doma JNA, Glavna 114 Ruma Gradskoj biblioteci “Atanasije Stojković” Ruma
7.Predlog Odluke o postavljanju biste Slavku Vorkapiću- Vorkiju
8.Predlog Odluke o izmena i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
9.Razmatranje i usvajanje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o povećanju osnovnog kapitala JP “Gas-Ruma” Ruma
10.Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JP “Vodovod” Ruma za 2022. godinu
11.Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Poseban Program korišćenja sredstava iz budžeta opštine Ruma za JP “Vodovod” Ruma za 2022. godinu, po osnovu subvencija
12.Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JP “Stambeno” Ruma za 2022. godinu
13.Razmatranje i usvajanje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Izmenu Posebnog Programa korišćenja sredstava iz budžeta opštine Ruma za JP “Stambeno” Ruma za 2022. godinu, po osnovu subvencija
14.Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Ruma
15.Predlog Odluke o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene, specijalizovanim jedinicama civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji Opštine Ruma
16.Predlog Odluke o subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje opštine Ruma
17.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o ostvarivanju Godišnjeg plana rada UPVO “Poletarac” Ruma za radnu 2021/2022. godinu
18.Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada UPVO “Poletarac” Ruma za radnu 2022/2023. godinu
19.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Ruma za 2021. godinu
20.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Ustanove Sportski centar Ruma za 2021. godinu
21.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Centra za socijalni rad opštine Ruma za 2021. godinu
22.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite “Solidarnost” Ruma za 2021. godinu
23.Izbori i imenovanja

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: