Bolnica u Sremskoj Mitrovici

Dr Dragan Malobabić novi v.d. direktora Opšte bolnice

Rešenjem Pokrajinske vlade, sa sednice,održane 13. januara, za vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, na period od šest meseci, imenovan je Prim.dr Dragan Malobabić, doktor medicine-spec.ginekologije i akušerstva.

Dosadašnjem direktoru dr Živku Vrcelju, prestala je dužnost direktora bolnice, zbog isteka mandata.

Dr MalobabicDr Dragan Malobabić, rođen je 09.03.1967.godine u Beogradu. Osnovnu školu završio je u Rumi, a srednju medicnsku školu u Sremskoj Mitrovici.

Medicinski fakultet Univreziteta u Novom Sadu, završio je 1991.godine, u 24.oj godini, kao prvi u klasi, a zvanje specijaliste stekao je već u 29.oj godini. Predanim radom i posvećenošću, u proteklim godinama, obavljao je više funkcija u mitrovačkoj bolnici, gde radi od početka svoje profesionalne karijere –  načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo, pomoćnik direktora za Sektor kliničkih službi i zamenik direktora.

Zvanje primarijusa stekao je 2009. godine, a uspešno je savladao i edukacije za laparoskopskog instruktora, čime je stekao licencu za obavljanje poslova edukatora u bolnicama širom zemlje iz domena laparoskopske hirurgije u ginekologiji. Učesnik je brojnih stručnih kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu.

Dr Malobabić je bio i predsednik posebnog Odbora za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u Lekarskoj komori Srbije. Pre nekoliko godina, na osnovu iskustava i ocena porodilja, a u akciji magazina „Mama“, izabran je u top 40 najomiljenijih ginekologa u Srbiji.

Oženjen je i ima troje dece.

Kategorije Društvo Sremska Mitrovica