• utorak, 16. avgust 2022.
Održana sednica SO Šid
Vesti | Šid
0 Komentara

Održana sednica SO Šid

2. jun 2015. godine

Šid – Na jučerašnjoj sednici SO Šid usvojeni su izveštaji o radu Opštinske uprave i Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2014. i razmatran i Plan rada štaba za tekuću godinu. Usvojeni su i predlog Odluke o pokretanju postupka likvidacije “Sportskog centra”, kao i Akt o proceni fer vrednosti imovine, obaveza i kapitala JP “Radio Šid” te predlog Odluke o modelu privatizacije naše informativne kuće. Doneta je Odluka o brisanju Ustanove za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju “Partizan” iz evidencije ostalih korisnika javnih sredstava i upisu u evidenciju indirektnih korisnika. Dosadašnji direktor Turističke organizacije Šid, Miroslav Janjić, razrešen je funkcije, na predlog Opštinskog veća, zbog, kako je navedeno, pogrešnog i lošeg rukovođenja, a dosadašnji odbornik SNS-a, Aleksandar Petrović, ubuduće će nastupati kao samostalni odbornik.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: