• ponedeljak, 2. oktobar 2023.
Vrdnik

VRDNIK: POMOĆ ZA RADMILU LUKAČ

17. februar 2016. godine

Život u rudničkom oknu – Naša Rada još uvek sedi na onom istom krevetu, kraj istog starog i rastočenog stola, u istoj sobici, ali neke…

Prvi Svetosavski bal u Vrdniku

29. januar 2016. godine

Vrdnik – Svečano i sa merom, u duhu tradicije i običaja, u atmosferi koja je odisala dahom minulih vremena, u prisustvu velikog broja zvanica, po…

Udruživanjem do bolje razvojne politike

1. april 2015. godine

Vrdnik – Potpisivanjem Protokola o saradnji u oblasti održivog razvoja, opštine Sremski Karlovci, Beočin, Irig, Šid i Bačka Palanka izrazili su svoju zainteresovanost da ostvaruju…

Kad Evropa zapleše…

10. avgust 2014. godine

Irig  – Prvi po redu međunarodni festival folklora “Evropa pleše u Vrdniku” održan je sinoć na terenima Hotela Premijer Akva. Organizatori festivala bili su Udruženje…

Uručeno priznanje “Venac vrdničke vile”

24. septembar 2012. godine

Vrdnik – Pre sto godina, na Vidovdan 1912, u blizini manastira Vrdnika (Ravanice), zaslugom Dobrotvorne zadruge Srpkinja Iriškinja, pred nekoliko hiljada ljudi, otkriven je spomenik…

Ni­su kri­vi psi

14. oktobar 2011. godine

Le­po je i ži­ve­ti ili, ma­kar, na krat­ko bo­ra­vi­ti u Vrd­ni­ku, fru­ško­gor­skom bi­se­ru, ali ugo­đaj bo­rav­ka, a i ži­vlje­nja uop­šte, kva­ri i do kraj­njih gra­ni­ca…

Let­nja raz­gled­ni­ca

2. avgust 2011. godine

Vrdnik – Da li zbog trop­ske jul­ske vre­li­ne, ili što je vre­me  go­di­šnjih od­mo­ra, a sva mo­ra su nam ne­ka­ko da­le­ko, Vrd­nik je ovih let­njih…