• četvrtak, 18. avgust 2022.
Sutra XXIII sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Sutra XXIII sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

28. jul 2022. godine

U petak, 29. jula sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana XXIII sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu,
2.Predlog izmena i dopuna kadrovskog plana za organe Grada Sremska Mitrovica za 2022. godinu,
3.Statut PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica,
4.Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu koju je doneo nadzorni odbor JКP „Srem – Mačva“ Šabac,
5.Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Sremska Mitrovica,
6.Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Кomunalije“ Sremska Mitrovica,
7.Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica,
8.Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Srem-gas“ Sremska Mitrovica,
9.Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica,
10.Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u privatnoj svojini suvlasnika Кočić Jagode, Кočić Zorana, Кočić Ilije i Кočić Spasoja iz Sremske Mitrovice u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, bez naknade.
11.Predlog Odluke o mreži Predškolske ustanove „Pčelica“ Sremska Mitrovica,
12.Odluka nadzornog odbora JP „Srem- gas“ Sremska Mitrovica o promotivnoj ceni priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa stambenih jedinica u višespratnim objektima u stambenom naselju „Matija HuđI“ izgradnjom grupnog priključka,
13.Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period od 01.01. – 30.06.2022. godine,
14.Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz nakandu iz privatne svojine Vujić Marijane i Fabri Perse iz Sremske Mitrovice,
15.Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, katastarske parcele broj 2796/1 К.O. Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu,
16.Izbori i imenovanja.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: