• nedelja, 5. februar 2023.
Konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na osnovnu obuku
Društvo | Vesti
0 Komentara

Konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na osnovnu obuku

23. mart 2022. godine

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 6. aprilom 2022. godine.

Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava sledeće uslove:
1) da je državljanin Republike Srbije
2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice
za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa
3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa
4) da ima završenu srednju školu
5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu
unutrašnjih poslova
6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom
„C“ kategorije
7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i
bazičnomotoričke sposobnosti.

Napominjemo da pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.
Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: