• utorak, 18. januar 2022.
Pećinci

Neispravna voda u devet sela pećinačke opštine

21. maj 2014. godine

Sremska Mitrovica – Zavod za javno zdravlje (ZZJZ) u Sremskoj Mitrovici saopštio je da je utvrđena mikrobiološka neispravnost vode za piće u vodovodima devet sela…

Ne preporučuje se upotreba vode iz vodovoda u sedam sela

20. maj 2014. godine

Novi Sad – Zbog podizanja podzemnih voda, za upotrebu se ne preporučuje voda iz sedam sela u pećinačkoj opštini! Kako je saopštio Pokrajinski štab za…

Gradiće se hidroelektrana na Savi

24. februar 2014. godine

Pećinci –  Nakon što se turski investitor povukao zbog realizacije većih projekata, za izgradnju hidroelektrane na Savi kod Kupinova zainteresovana je nemačka kompanija “Wolfplus” koja…

Sredstva za ekonomsko osnaživanje izbeglica

12. januar 2014. godine

Pećinci – Od 48 kandidata koliko se prijavilo na Konkurs za ekonomsko osnaživanje izbeglica u pećšinačkoj opštini, svih 13 korisnika će ovih dana dobiti odobrena…

Organizovanje poljočuvarske službe

7. decembar 2013. godine

Pećinci – Na sednici od 3. decembra Privremeni organ opštine Pećinci doneo je Odluku o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta i organizovanju poljočuvarske službe. Ovom Odlukom…

Uvedene privremene mere u Opštinu Pećinci

21. novembar 2013. godine

Pećinci – Po odluci Vlade Republike Srbije od 18.novembra u Opštinu Pećince, kao što je i najavljeno, zbog tromesečne blokade rada opštinske Skupštine, uvedene su…

Predstoji uvođenje prinudnih mera

29. oktobar 2013. godine

Pećinci – Iako je nastavak desete sednice SO bio zakazan za ponedeljak, 28. oktobar, u trenutku kada je sednica trebala da počne, u skupštinskim klupama bili…

Montažne kuće za izbeglice

17. septembar 2013. godine

Ogar- U Ogaru u pećinačkoj opštini 16.septembra otvoreno je gradilište za pet montažnih kuća za izbegla i raseljena lica koja borave u opštini Pećinci. Projekat…

Uručeni tablet računari četvrtacima

24. jul 2013. godine

Šimanovci – Lokalna samouprava u Pećincima nastavljajući tradiciju i u ovoj školskoj godini obezbedila je računare za sve učenike četvrtog razreda osnovne škole na svojoj…

De­cu sta­vlja­mo u rav­no­pra­van po­lo­žaj

21. februar 2012. godine

Pro­šle go­di­ne op­šti­na Pe­ćin­ci je za­po­če­la ak­ci­ju ku­po­vi­ne no­te­bo­ok ra­ču­na­ra za sve uče­ni­ke če­tvr­tog raz­re­da osnov­ne ško­le na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne s ci­ljem da svo­jim đa­ci­ma…