• nedelja, 5. februar 2023.
Voda za 10.000 hektara poljoprivrednih površina
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti | Poljoprivreda
0 Komentara

Voda za 10.000 hektara poljoprivrednih površina

25. januar 2023. godine

U Jarku je u toku realizacija velikog projekta izgradnje Crpne stance „Jarak“ za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina, koji izvodi JP „Vode Vojvodine“. Trenutno je aktivno 12 velikih projekata izgradnje sistema za navodnjavanje u Vojvodini koji se finansiraju iz Abu Dabi fonda i to šest iz druge i šest iz treće faze radova.

Izgradnja Crpne stanice „Jarak“ i regulacione ustave jedan je od aktivnih projekata, pripada drugoj fazi radova na izgradnji sistema za navodnjavanje u Vojvodini i vredan je 4.809.867 evra. Ovaj projekat podrazumeva izgradnju nove crpne stanice i regulacione ustave u neposrednoj blizini reke Save, u naselju Jarak na kanalu Jaračka jarčina. Predviđeno je da novoizgrađena crpna stanica puni kanal svežom vodom iz reke Save, te da se ta voda usmerava dalje uz pomoć regulacione ustave. Za potrebe daljeg transporta vode, od regulacione ustave, potrebno je da se izgradi spojni kanal koji je trenutno u fazi projektovanja.

-Nakon izgradnje spojnog kanala, a vodom koja će biti pumpana iz Save, Crpna stanica „Jarak“ snabdevaće vodom kanale Galovača i Galovica. Sve ovo stvoriće uslove za navodnjavanje 9.870 hektara okolnog poljoprivrednog zemljišta. Predviđeno je da radovi budu završeni u julu 2023. godine, a počeli su u februaru 2022. godine – navode u Službi za odnose sa javnošću JP „Vode Vojvodine“ Novi Sad.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: