• sreda, 28. septembar 2022.
Javni poziv za poljoprivrednike
Poljoprivreda
0 Komentara

Javni poziv za poljoprivrednike

8. jul 2022. godine

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Кomisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma, raspisuje javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra 2022. godine.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 14 časova, u prostorijama Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, ulica Glavna broj 107, prvi sprat, kancelarija broj 6 ili sa sajta www.ruma.rs.

Кontakt osobe za sve informacije u vezi sa ovim Javnim pozivima je Sanja Marković, telefon: 022-478-712, email: poljo@ruma.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, ulica Glavna broj 107, prvi sprat, kancelarija broj 6.

ruma.rs

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: