sve ono što vi bacite

Eко table za čistiju okolinu

Ruma- Na svim lokalnim putevima u rumskoj ošptini, kao i  duž magistralnog puta M21 tokom ptrotekle nedelje postavljene su eko-table sa simboličnom porukom, kako bi se sprečilo bacanje otpada pored puteva. Akciju je sprovelo Javno preduzeće „Komunalac“Ruma postavljanjem 110 tabli na kojima sa jedne strane piše „Ne bacajte smeće pored puta!“, a sa druge „Sve ono što vibacite pored puta neko mora da pokupi“. Tako je duž svih lokalnih puteva postavljeno 110 tabli sa istom ekološkom porukom kao apel svim učesnicima u saobraćaju i  onima koji to nisu da otpad bacaju na za to predviđena mesta. Iz opštinskog budžeta za tu nemamu izdvojeno je skoro 900.000 dinara sa PDV-om.

Kategorije Ruma Vesti