• ponedeljak, 15. jul 2024.
Pr­va be­ba – de­čak Ne­ma­nja
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Pr­va be­ba – de­čak Ne­ma­nja

10. februar 2012. godine

Pr­va be­ba ro­đe­na u srem­sko­mi­tro­vač­kom po­ro­di­li­štu je de­čak. Po­ro­di­lja Je­le­na Si­mić, iz Ku­zmi­na, ro­di­la je svo­je de­te 1. ja­nu­a­ra 2012. go­di­ne, u 1 sat i 30 mi­nu­ta, a ma­li­šan, ko­me su ro­di­te­lji od­lu­či­li da da­ju ime  Ne­ma­nja, te­žak je 3,150 ki­lo­gra­ma i du­ga­čak 50 san­ti­me­ta­ra.
Već tradicionalno, grad daruje prvorođenu bebu, a ta­ko je bi­lo i ovog pu­ta. Zamenik gradonačelnika Srđan Kozlina uru­čio je be­bi 50.000 dinara i poklon paket, dok je majka dobila cveće. Ove godine poklon je do­bi­lo i  drugo de­te rođeno u ovoj  go­di­ni. Ra­di se o de­ča­ku a nje­go­va maj­ka je Bra­ni­sla­va Ka­rić iz Pe­ći­na­ca, ko­ja će, ka­za­la je, si­nu da­ti ime An­drej.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: