• ponedeljak, 4. decembar 2023.
Komodor 64 ponovo u proizvodnji
Zabava
0 Komentara

Komodor 64 ponovo u proizvodnji

22. april 2011. godine

Komodor 64

Iako je mno­gi­ma to obe­ća­nje de­lo­va­lo ne­ve­ro­vat­no, plan ame­rič­ke kom­pa­ni­je “Ko­mo­dor” da vra­ti u pro­iz­vod­nju ču­ve­ni kom­pju­ter “Ko­mo­dor 64” po svoj pri­li­ci će se za­i­sta ostva­ri­ti. Ova kom­pa­ni­ja se po­ve­za­la i sa Di­zni­jem, pa će se no­vi “Ko­mo­dor” re­kla­mi­ra­ti uz sva­ki pri­me­rak DVD-a fil­ma “Tron Le­gacy”.

Da­tum pu­šta­nja no­vog “Ko­mo­do­ra 64” u pro­da­ju još uvek ni­je ob­ja­vljen, ali ova kom­pa­ni­ja će usko­ro na­pra­vi­ti i veb sajt po­sve­ćen ovom ra­ču­na­ru, pa se oče­ku­je da će vi­še in­for­ma­ci­ja bi­ti po­zna­to usko­ro.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: