• nedelja, 17. oktobar 2021.
Crna hronika

Uhapšen razbojnik

15. april 2011. godine

Nova Pazova – Zbog osnovane sumnje da je u prodavnicama i privatnim kućama izvršio tri krivična dela razbojništva i tešku krađu u produženom trajanju, uhapšen…

Osumnjičen za silovanje

14. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da je, uz pretnje i primenu sile, silovao 57-godišnju ženu u njenoj kući, uhapšen je Dragan Č. (23) sa…

Potkradali na gorivu

13. april 2011. godine

Ruma – Pri­pad­ni­ci Slu­žbe za bor­bu po­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la su, u na­stav­ku ak­ci­je „Pi­štolj“ uhap­si­li i za­dr­ža­li Alek­san­dra B. (31) iz Be­o­gra­da, or­ga­ni­za­to­ra gru­pe, kao…

Pucao pa pokušao samoubistvo

13. april 2011. godine

Nova Pazova – Pro­šlog če­tvrt­ka od­i­gra­va­la se pra­va dra­ma u No­voj Pa­zo­vi:  Dra­gan P. (56) iz No­ve Pa­zo­ve pu­cao je iz pi­što­lja u Mi­lo­ji­cu B….

Provaljivali u vikendice

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da su izvršili pet teških krađa, policija je Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, u redovnom postupku, podnela krivične…

1 171 172 173