• nedelja, 5. februar 2023.
Mitrovačkom centru za socijalni rad za godinu dana prijavljena 233 slučaja nasilja u porodici
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Mitrovačkom centru za socijalni rad za godinu dana prijavljena 233 slučaja nasilja u porodici

25. novembar 2022. godine

“Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je svetska kampanja koju obeležava 1.700 organizacija u preko 100 država sveta.Кampanja počinje 25.novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10.decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Nasilje nad ženama je svaki akt rodno zasnovanog nasilja koji dovodi do psihološke, fizičke, seksualne ili ekonomske povrede žene odnosno njene patnje, uključujući i pretnje takvim ponašanjem. U situacijama nasilja odgovornost za nasilje je uvek isključivo na onome ko čini nasilje, bez obzira na okolnosti koje mogu biti faktori podsticaja.

Statistika govori da:
-Najčešće žrtve nasilja u porodici su žene, deca i stare osobe.
-Svaka druga žena doživljava neki oblik psihološkog nasilja u porodici.
-Svaka treća žena je doživela fizički napad od nekog člana porodice.
-Svaka četvrta žena izložena je pretnjama nasiljem
-Od januara meseca 2022.god. do oktobra meseca 2022.god. ubijeno je 23 žena u porodičnom nasilju.

Centru za socijalni rad “Sava” u Sremskoj Mitrovici u periodu od novembra meseca 2021.god. do novembra meseca 2022.god. prijavljena su 233 slučaja nasilja u porodici, što je za 10% porast u odnosu na prethodnu godinu. Tokom ove godine, do novembra meseca usluge Sremske sigurne kuće koristi 9 žena i 13 dece.

Centar za socijalni rad “Sava” pruža sledeće vidove podrške žrtvama nasilja u porodici:
-Smeštaj u Sigurnu kuću ili hraniteljsku porodicu
-Informisanje žrtve o nadležnostima institucija u sprečavanju nasilja u porodici
-Savetodavni rad sa žrtvom nasilja, po potrebi upućivanje žrtve na psihoterapijski tretman- Ekonomsko osnaživanje žrtava kroz uključivanje u stalnu novčanu pomoć (ukoliko ispunjava uslove),kao i pružanje pomoći u vidu davanja jednokratnih novčanih sredstava
-Pokretanje postupaka iz socijalne i porodično pravne zaštite.

Međusektorska saradnja javnih službi, lokalne samouprave i nevladinih organizacija u borbi protiv nasilja omogućava bolju i efikasniju razmenu informacija ali i stvaranje sistema podrške žrtava nasilja u porodici.

Кrajnji cilj Centra za socijalni rad “Sava” je da u lokalnoj zajednici razvije nultu toleranciju na svaki vid nasilja, te da sugrađane edukuje i ohrabri da svaki oblik nasilja prijave nadležnim institucijama.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: