• sreda, 21. februar 2024.
ZDENKO LAZOR, PROFESOR U GIMNAZIJI “SAVA ŠUMANOVIĆ” ŠID, PREDSTAVLJAO SRBIJU NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI
Društvo | Kultura | Vesti | Šid
0 Komentara

ZDENKO LAZOR, PROFESOR U GIMNAZIJI “SAVA ŠUMANOVIĆ” ŠID, PREDSTAVLJAO SRBIJU NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI

24. mart 2021. godine

U organizaciji Panevropskog fakulteta „Apeiron“ iz Banja Luke, Ruskog univerziteta družbe naroda, Državnog univerziteta iz Sankt Peterburga, a uz podršku Lomonosovljevog univerziteta iz Moskve održana je Međunarodna naučna konferencija na pod nazivom “Ruski jezik između modernog i tradicionalnog”. Na konferenciji je putem zum apilikacije svoje naučne radove izložilo više od 80 autora iz Rusije, Slovačke, Španije, Republike Srpske, Grčke, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nemačke, Češke, Indije, Kine, Turske, Uzbekistana i Karakalpakije. Predstavnik Republike Srbije na ovoj međunarodnoj konferenciji bio je Zdenko Lazor, profesor master ruskog jezika i književnosti u Gimnaziji “Sava Šumanović” Šid.

Profesor Lazor je lingvističkim stručnjacima iz celog sveta predstavio svoj naučno-istraživački rad „Lingvokulturološki koncept kuća u ruskom, rusinskom i srpskom jeziku“, te na taj način, po mišljenju naučnika iz lingvističkih oblasti, istakao se kao začetnik novog pravca istraživanja. On je na taj način dao doprinos ne samo ruskom već i srpskom i rusinskom jeziku istražujući koncept kao najtananije segmente jezičkih i frazeoloških izraza u prizmi poznavanja i izučavanja jezika.

Dekanka Fakulteta filoloških nauka, Larisa Čović rekla je da tema rada profesora Lazora spada u red onih najaktuelnijih jer je još uvek u lingvistici malo istraživanja koje se bave lingvokulturološkim temama, kao što su lingvokulturološki koncepti.

-Naučno istraživanje Zdenka Lazora je uspešan pokušaj strukturiranja koncepta kuća, i to čak u tri genetski bliska jezika: ruskog, rusinskog i srpskog jezika, što predstavlja nesumnjivo redak i vredan doprinos slovenskoj lingvokulturologiji. Osim toga, teorijski značaj ovog istraživanja leži u činjenici da dobijeni materijal može poslužiti kao izvor za dalje proučavanje koncepta „kuća“ u slovenskim jezicima. Studije o konceptu kuća će pomoći da se značajno stekne potpunija jezička slika sveta u Rusa, Rusina i Srba – istakla je dekanka Fakulteta filoloških nauka, Larisa Čović.

Ovim radom započeto je proučavanje lingvokulturoloških koncepata u rusinskom jeziku, s obzirom da ova tema dosad nije obrađivana u rusinistici. Rečnik frazeoloških izraza u rusinskom jeziku do danas nije objavljen, a proučavanje koncepata u pomenutim jezicima predstavlja najaktuelniju temu savremene slavistike.

-Ovaj naučno-istraživački rad je nastao na osnovu lingvokulturoloških istraživanja koncepata koji su sadržani u frazeološkim izrazima, poslovicama i mudrim izrekama naroda koji žive na području Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije, a odnose se na predstavnike ruskog, rusinskog i srpskog naroda. Rad se zasniva na hipotezi da su frazeološki izrazi u sva tri jezika, kod sva tri izvorna govornika pomenutih naroda, na sinhronom nivou ista, te da se razlikuju samo periferna značenja istih frazeoloških izraza. Rad će pomoći da se spoznaju sve spone koje nas spajaju u jednu kompaktnu celinu, ali istovremeno da se kroz prizmu koncepta sagleda i ceo jedan svet naroda o kojima je reč u ovoj knjizi – objašnjava profesor Zdenko Lazor, autor naučno-istraživačkog rada „Lingvokulturološki koncept kuća u ruskom, rusinskom i srpskom jeziku“.

On dodaje još i da je bilingvalna osoba, te je kroz različite zaključke dokazao da se lingvistički svetovi tri jezika koji su po svojim osobinama bliski, ne razlikuju preterano mnogo, ali sa druge strane dokazao je i da je lingvistika nauka koja se stalno razvija, te da se kroz nju mogu predstaviti i drugi koncepti koji su karakteristični za celokupni slovenski živalj.

Fotografija: Međunarodna naučna konferencija u Banja Luci (foto “Glas Srpske”)

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: