• Saturday, 28. May 2022.
Usvojeni programi rada i kodeks ponašanja
Društvo | Hronika | Vesti
0 Komentara

Usvojeni programi rada i kodeks ponašanja

23. January 2018. godine

Sremska Mitrovica -Na prvoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica data je suglasnost na programe rada javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad. Ovo se odnosi na programe rada i poslovanja “Sirmijum puta” doo, “Gradskog stanovanja”, Apoteke, Doma zdravlja Sremska Mitrovica, PU Pčelica”, kao i ustanova iz oblasti kulture, sporta i turizma. Usvojen je  kodeksa ponašanja službenika i nameštenika u gradskim upravama, stručnoj službi skupštini grada i gradskom pravobranilaštvu koji  odredjuje način na koji će se zaposleni odnositi prema strankama i nadredjenima u svakodnevnom radu.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: