Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U ponedeljak, 10. septembra, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U petak, sedmog septembra, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U sredu, petog septembra, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U utorak, četvrtog septembra, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

U ponedeljak, trećeg septembra, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td width="349"> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> </td> <td colspan="4" width="229"> <p align="center"></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="349">Bosut (10.marta)</td> <td valign="top" width="48">od</td> <td valign="top" width="55"> <p align="right">7</p> </td> <td valign="top" width="37">do</td> <td valign="top" width="89"> <p align="right">10</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="349">Kuzmin (Zmaj Jovina)</td> <td valign="top"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td width="349"> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> </td> <td colspan="4" width="229"> <p align="center"></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="349">Hrtkovci - Platičevo</td> <td valign="top" width="48">od</td> <td valign="top" width="55"> <p align="right">10</p> </td> <td valign="top" width="37">do</td> <td valign="top" width="89"> <p align="right">12</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="349">Platičevo - Šabac</td> <td

Raspored radarskih kontrola na putevima Srema

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td width="349"> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> </td> <td colspan="4" width="229"> <p align="center"></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="349">Ruma  (Iriški drum)</td> <td valign="top" width="48">od</td> <td valign="top" width="55"> <p align="right">6</p> </td> <td valign="top" width="37">do</td> <td valign="top" width="89"> <p align="right">9</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="349">Pavlovci - Ruma</td> <td