• četvrtak, 6. oktobar 2022.
Zakazana XV sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica
Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Zakazana XV sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

4. oktobar 2021. godine

U utorak, 12. oktobra sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 15. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije Regionalne deponije „Srem-Mačva“ u Sremskoj Mitrovici,
2.Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije turističke zone u Bešenovačkom Prnjavoru, Grad Sremska Mitrovica,
3.Predlog Odluke o izmeni Odluke o uređivanju i održavanj grobalja i sahranjivanju,
4.Predlog Odluke o određivanju autobuskih stajališta u gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
5.Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
6.Prva izmena i dopuna programa poslovanja JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica za 2021. godinu,
7.Odluka nadzornog odbora JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica o podizanju kredita,
8.Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana ostvarivanja vaspitno obrazovnog rada i drugih aktivnosti u PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za radnu 2020/2021. godinu,
9.Godišnji plan rada PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za radnu 2021/2022. godinu,
10.Druga izmena programa poslovanja sa drugom izmenom finansijskog plana PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2021. godinu,
11.Izmena i dopuna programa rada i programa poslovanja Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2021. godinu,
12.Izmena programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu,
13.Кratkoročni akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha za teritoriju Grada Sremska Mitrovica,
14.Predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica u postupku javnog nadmetanja u K.O.Bosut,
15.Predlog zaključka o pokretanju postupka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, bez naknade, prenosom prava javne svojine sa Republike Srbije na Grad Sremska Mitrovica,
16.Predlog zaključka o pokretanju postupka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, neposrednom pogodbom, u ul. Arsenija Čarnojevića u Sremskoj Mitrovici,
17.Predlog zaključka o pokretanju postupka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenju nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom, putem razmene uz naknadu,
18.Predlog zaključka o pokretanju postupka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, neposrednom pogodbom, uz naknadu,
19.Izbori i imenovanja

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: