Na Skupštini Grada imenovani novi direktori

Sremska Mitrovica – Danas je održana sednica Skupštine Grada na čijem dnevnom redu je jedna od tačaka bila razrešenja i imenovanja novih direktora. Saša Bugadžija se razrešava funkcije v.d. direktora Muzeja Srema, a na to mesto se imenuje Andrija Popović master istoričar iz Sremske Mitrovice. Funkcije je razrešen v.d. direktor Poslovno sportskog centra “Pinki” Vasilj Ševo, a umesto njega imenovan je Saša Bugadžija. Dušan Drča razrešava se funkcije v.d. direktora Ustanove za negovanje kulture “Srem”, a imenuje se Miroslava Ilijić master vaspitač. Svetlana Sabo razrešava se funkcije v.d. direktora Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica, a imenuje se Dušan Drča.

Imenovan je i novi direktor Agencije za ruralni razvoj Sremska Mitrovica, a to je Dušica Pavlović diplomirani pravnik. Gordana Ćuić Cvijanović razrešena je sa funkcije vršioca dužnosti direktora Apoteke u Sremskoj Mitrovici I ponovo imenovana za funkciju vršioca dužnosti na period od godinu dana. Darko Gavrilović, razrešen je sa funkcije vršioca dužnosti direktora ustanove Atletski stadion u Sremskoj Mitrovici i ponovo imenovan za funkciju vršioca dužnosti na period od godinu dana. Danica Nedić, razrešena je sa funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem gas“ u Sremskoj Mitrovici i ponovo imenovana za funkciju vršioca dužnosti na period od godinu dana. Dejan Umetić, razrešen je sa funkcije vršioca dužnosti direktora Istorijskog Arhiva “Srem”u Sremskoj Mitrovici i ponovo imenovan za funkciju vršioca dužnosti na period od godinu dana. Zoltan Hegediš imenovan je za vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu „Sirmijumart“.

Kategorije Sremska Mitrovica Vesti