Izrada Strategije razvoja socijalne zaštite

Šid - Opština Šid poziva građane da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi u okviru procesa izrade Strategije razvoja socijalne zaštite opštine Šid 2021 – 2025.

- U nameri da obezbedimo što sadržajniji dokument, u toku izrade smo u velikoj meri sarađivali sa predstavnicima javnog, privatnog i nevladinog sektora, te smo tako, uvažavajući njihove predloge, došli do ove faze. Nacrt teksta Strategije razvoja socijalne zaštite opštine Šid 2021 – 2025 možete pogledati na zvaničnoj internet stranici Opštine Šid. Molimo sve zainteresovane građane da uzmu učešće u izradi Strategije i daju svoje predloge/ sugestije za izmene i dopune. Javni uvid trajaće 14 dana, zaključno sa 17. novembrom, a vaše predloge možete slati u pismenoj formi na adresu elektronske pošte strategija.sid@gmail.com – istakao je Nebojša Ilić, pomoćnik predsednika opštine Šid za socijalnu politiku i koordinator radne grupe za izradu Strategije.

Kategorije Društvo Šid Vesti