• Friday, 27. May 2022.
Promene u rasporedu pojedinih biračkih mesta
Društvo | Vesti
0 Komentara

Promene u rasporedu pojedinih biračkih mesta

15. June 2020. godine

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu obaveštava sugrađane da je nakon izvršene analize pristupačnosti biračkih mesta sa aspekta osoba sa invaliditetom, došlo do promene u rasporedu pojedinih biračkih mesta. Prema rečima načelnika Miroslava Jokića, obrazovana je komisija za analizu pristupačnosti, koju su činili zaposleni u gradskoj upravi, kao i lica koja zastupaju interese osoba sa invaliditetom.

– Komisija je ustanovila da na nekoliko biračkih mesta sama lokacija i objekti nisu u dovoljnoj meri pristupačni svim glasačima. Zbog toga smo izvršili promenu, a radi se o ukupno šest biračkih mesta, koja se nalaze u naseljenim mestima Bešenovo, Mačvanska Mitrovica, Ravnje, i tri biračka mesta koja se nalaze u samom gradu Sremska Mitrovica. Na ovaj način, doprinećemo da svi naši građani, bez obzira na stepen invalidnosti, odnosno na eventualne poteškoće u hodu i kretanju, mogu da pristupe biračkim mestima i izvrše svoju građansku dužnost – rekao je Jokić.

Nakon izmene raspored biračkih mesta izgleda ovako:
1. Biračko mesto koje se nalazi pod br-bm 1. u OŠ „Jovan Popović“ u Bešenovu, Draginje Nikšić broj 8. izmešta se u prostorije MZ „Bešenovo“ ulica Draginje Nikšić broj 10. u Bešenovu
2. Biračko mesto koje se nalazi pod br_bm 22. u OŠ „Dobrosav Radosavljević – Narod“ u Ravnju, ulica Kralja Petra I broj 5 izmešta se u prostorije MZ „Ravnje“, ulica Kralja Petra I broj 1. u Ravnju
3. Biračko mesto koje se nalazi pod br_bm 32. Dom Kulture u Mačvanskoj Mitrovici, Mačvanski kej broj 29. izmešta se u OŠ „ Dobrosav Radosavljević-Narod“ u Mačvanskoj Mitrovici, ulica Mačvanski kej broj 29.
4. Biračko mesto koje se nalazi pod br_bm 46. OŠ „Boško Palkovljević – Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, ulica Zmaj Jovina broj 27. izmešta se u Poslovno-sportski centar „Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija broj 36.
5. Biračko mesto koje se nalazi pod br_bm 47. OŠ „Boško Palkovljević – Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, ulica Zmaj Jovina broj 27. izmešta se u Poslovno-sportski centar „Pinki“ u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija broj 36.
6. Biračko mesto koje se nalazi pod br_bm 56. MZ „Centar“ – sala, Sremska Mitrovica, Trg Vojvođanskih brigada broj 8. izmešta se u Pozorište „Dobrica Milutinović“, Gradski park broj 2. u Sremskoj Mitrovici.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: