• Tuesday, 6. June 2023.
Mitrovački odbornici sutra na okupu
Društvo | Politika | Hronika | Vesti
0 Komentara

Mitrovački odbornici sutra na okupu

22. January 2018. godine

Sremska Mitrovica – Za sutra je zakazana prva ovogodišnja sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica za koju je predlažen dnevni red sa tемаma iz oblasti urbanizma, komunalih delatnosti i planovima rada u 2018. godini. Pred odbornicima će 23. januara biti predlozi odluka :  o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa trafo stanice „Sremska Mitrovica 2“ na Manđeloškom putu, o donošenju Plana detaljne regulacije stambenog bloka “Ledine 1″ u k.o. Laćarak i predlogu programa rada Skupštine grada za ovu godinu. Odlučivaće se o predlozima programa  uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada, o održavanja čistoće na javnim površinama, o održavanja i uređenja gradske plaže, parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji grada . Pred odbornicima će biti i predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika u gradskim upravama, stručnoj službi skupštini grada i gradskom pravobranilaštvu, programi rada ustanova kulture kao i predlozi rešenja iz oblasti izbora i imenovanja.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.
%d bloggers like this: