• subota, 1. oktobar 2022.
Obim i struktura prometa na Produktnoj berzi  u junu 2017. godine
Vesti
0 Komentara

Obim i struktura prometa na Produktnoj berzi u junu 2017. godine

8. jul 2017. godine

 

KRETANJE CENA U JUNU 2017.
ROBA: Cene sa PDV-om

od-do

Ponderisana cena sa PDV-om
 

Kukuruz, rod 2016.

 

17,49-17,93 17,67
Kukuruz, rod 2016. gratis lager do 28.6. 17,93
Kukuruz, rod 2016. gratis lager do 28.7. 17,49
Kukuruz, rod 2016. gratis lager do 31.7. 17,60-17,88
Kukuruz, rod 2016. vlaga do 14,5% 17,82
Kukuruz, rod 2016. vlaga do 15% 17,27-17,60
Kukuruz, rod 2016. fco-luka isporuka do 15.7. 18,37
 

Pšenica, rod 2016.

 

18,15-19,25 18,76
 

Pšenica, rod 2017.

 

17,60-18,15
Pšenica, rod 2017. gratis lager do 15.8. 18,04
 

Soja, rod 2016.

 

50,05-54,12 52,72
Soja, rod 2016. odloženo plaćanje 6 dana 52,25
 

Soja, rod 2017. isporuka septembar- oktobar

 

42,90
 

Sojina sačma 44%

 

56,40
Sojina sačma 44%, odloženo plaćanje 8 dana 57,36
 

Suncokretova sačma 33%

 

20,40
Stočno brašno, rinfuza 12,60
 

Stočni ječam, rod 2017.

 

14,85-16,50 15,54
Stočni ječam, rod 2017. fco-kupac 15,95-16,17
 

AN

 

30,04
Uljana repica rod 2017. fco-kupac, uz primenu negativne bonifikacije 42,73
Uljana repica rod 2017. uz primenu negativne bonifikacije 42,25

 

 

Mesec Jun na Produktnu berzu je doneo veći obim trgovanja žitaricama i uljaricama. Pored trgovanja kukuruzom, pšenicom i zrnom soje, trgovalo se i kulturama koje do sada nisu uzimale značajno učešće u trgovanju, kao što je stočni ječam i uljana repica. Razlog povećane aktivnosti na Produktnoj berzi je u tome, što je mesec Jun doneo tri žetve, žetvu ječma, uljane repice i pšenice. Ukupno je preko berze prometovano 10.148 tona robe, što što je za 54,98% više nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 216.060.930,00 dinara, odnosno za 31,40% više nego u maju.

 

Kukuruz

 

Za tržište kukuruza se može reći da je cenovno bilo mirno tokom meseca juna. Cena žutog zrna se kretala oko 16,00 dinara po kilogramu bez PDV-a sa minimalnim oscilacijama. Ponder cena za jun je iznosila 16,06 dinara po kilogramu bez PDV-a (17,67 din/kg sa PDV-om) što pretstavlja cenovni pad od 4,30% u odnosu na predhodni mesec maj.

 

 

Pšenica

 

Pšenicom roda 2016. godine se trgovalo po cenama od 16,50 do 17,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena hlebnog zrna je iznosila 17,56 dinara po kilogramu bez PDV-a (18,72 din/kg sa PDV-om).

Žetva pšenice je donela nešto niže cene roda 2017. godine. Cena pšenice ovogodišnjeg roda se kretala u rasponu od 16,00 do 16,50 dinara po kilogramu bez PDV-a.

 

 

 

Soja

 

Cena soje zrna tokom meseca juna je beležila cenovni pad, koji se zaustavio na cenovnom mesečnom minimumu od 45,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kraj meseca je doneo oporavak cene na 48,00 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena za jun je iznosila 47,93 dinara po kilogramu bez PDV-a (52,72 din/kg sa PDV-om) što pretstavlja cenovni pad od 3,87% u odnosu na predhodni mesec maj.

 

 

Ječam

 

Ovaj mesec karakterišu žetve. Cena stočnog ječma roda 2017. godine na početku žetve je iznosila 13,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Nakon završetka žetve najviša dostignuta cena krajem meseca je iznosila 15,00 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena za jun je iznosila 14,13 dinara po kilogramu bez PDV-a (15,54 din/kg sa PDV-om).

 

Uljana repica

 

Uljajnom repicom se takođe trgovalo na Novosadskoj Produktnoj berzi uz različite klauzule, „fco kupac“, „uz primenu negativne bonifikacije“ i slično, a cena su se kretale u rasponu od 38,41 do 38,85 dinara po kilogramu bez PDV-a.

 

 

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: