• četvrtak, 18. april 2024.
Konzervacijska obrada zemljišta pomoću gruber priključne mašine
Vesti | Poljoprivreda
0 Komentara

Konzervacijska obrada zemljišta pomoću gruber priključne mašine

11. oktobar 2021. godine

Uvideli su poljoprivrednici da nije osnovni kriterijum uspešnosti proizvodnje prinos poljoprivrednih kultura po hektaru, nego prinos novca po hektaru, odnosno profit. Došlo je vreme ušteda, a redukovana obrada to omogućava.

Gruber je revuluciona priključna mašina koja zamenjuje veći broj različitih mašina. Koristi se u konzervacijskom sistemu za redukovanu obradu zemljišta bez prevrtanja, čime se u jednom prohodu zamenjuju dve operacije oranje i tanjiranje. Kupovinom ove mašine na duži vremenski period uštedećete mnogo novca, a takođe obezbediti savršene uslove za nicanje i zdrav razvoj useva.

ŠTA JE KONZERVACIJSKA OBRADA ZEMLJIŠTA?

U konvencionalnoj poljoprivredi proizvođači smatraju da je zemljište obnovljiv resurs i primenjuju veliki broj pojedinačnih mera počevši od ljuštenja, osnovne obrade, predsetvne pripreme, setve tako da na kraju broj preko 15 operacija. Ovakav sistem zahteva mnogo vremena, ljudskog rada, energije i poskupljuje proizvodnju, ujedno ima veoma negativne posledice na zemljište usled velikog broja prohoda teškim mašinama.

Kao alternativa krajem 60-ih i početkom 70-ih godina pojavila se konzervacijska obrada zemljišta. Reč “konzervacijska” potiče od engleske reči „conservation“ što znači očuvanje, zaštita, a odnosi se na zaštitu zemljišta, pri čemu se to odnosi na zaštitu svih slojeva zemljišta sa organskom materijom, a ne samo površinskog sloja. U konzervacijski sistem obrade zemljišta može se uvrstiti svaki sistem obrade zemljišta koji obezbeđuje da najmanje 30% površine zemljišta bude pokriveno žetvenim ostacima nakon setve.

Suština konzervacijske obrade jeste da se plastica vrlo plitko prevrće ili se uopšte ne prevrće tako da biljni ostaci ostaju na, ili neposredno ispod površine zemljišta što dovodi do povećanja biološka aktivnosti. Biljni ostaci na taj način predstavljaju zaštitini sloj od erozije zemljiišta i zaštitu od visokih temperatura.

Koji konzervacijski sistem obrade zemljišta ćemo odabrati zavisi od klime, zemljišta, reljefa, vrste useva za koji se izvodi, vrste prethodnog useva, sistema đubrenja, sorte i dr. Odabir je uslovljen velikim brojem činilaca što ima za posledicu različit uspeh na istom zemljištu iz godine u godinu. Pravilno izabran sistem obrade zemljišta je važan činilac koji u velikoj meri utiče na visinu prinosa gajenih useva.

REDUKOVANA OBRADA KAO DEO KONZERVACIJSKOG SISTEMA

Konzervacijski sistem obrade zemljišta ima nekoliko podvarijanti:

  • Redukovana obrada zemljišta
  • Zaštitna obrada zemljišta
  • Parcijalna obrada zemljišta
  • Direktna setva

U redukovanu obradu i obradu bez prevrtanja se ubraja svaki tip obrade zemljišta prilikom kog je najmanje 30% površine zemljišta pokriveno biljnim ostacima. U okviru redukovane obrade imamo 3 podsistema:

1.Plitka obrada – obavlja se pomoću sledećih oruđa: kultivatori, razrivači i tanjirače. Ovo je na našim prostorima najzastupljenije oruđe i najzastupljeniji podtip konzervacijske obrade. Za uspešnu pripremu zemljišta za setvu pomoću ovih oruđa potrebno je uraditi 2 ili 3 prohoda.

2.Obrada u jednom prohodu – zahteva kombinaciju nekoliko oruđa i to:

  • Tanjirača sa valjakom; tanjirača sa kultivatorom i valjkom; tanjirača sa kultivatorom,valjkom i drljačom
  • Kultivator sa valjkom; kultivator sa diskosnim oruđem i kultivator sa valjkom i rotaciono-oscilatornom sitnilicom;
  • Razrivač sa valjkom, razrivač sa diskosnim oruđem; razrivač sa diskosnim oruđem, kultivatorom i valjkom;
  • Rotacione mašine sa valjkom;
  • Oscilatorne mašine sa valjkom.

3. Obrada i setva sa ulaganjem đubriva i pesticida – ovakva obrada postiže se na taj način što se na bilo koju od gore navedenih kombinacija za obradu u jednom prohodu dodaju sejalice i uređaji za primenu mineralnih đubriva i pesticida.

GRUBER – POLJOPRIVREDNA MAŠINA

Gruber predstavlja tehnološku revoluciju u obradi zemlje jer zamenjuje veći broj različitih mašina. Koristi se za redukovanu obradu zemljišta, zamenjuje dve operacije oranje i tanjiranje, znatno umanjuje troškove ali i obezbeđuje savršene uslove za nicanje i zdrav razvoj useva.

Podešavanjem se može postići željena dubina prosecanja zemlje bez prevrtanja, a precizno održavanje radne dubine obezbedjuje da ispalo seme ne dospeva u previše duboke slojeve zemljišta i da ravnomerno niče.

Optimalna konstrukcija grubera obezbeđuje rad bez zagušenja, veoma dobro mrvljenje zemlje i savršeno mešanje žetvenih ostataka. Dobrim mešanjem zemljišta dublji slojevi postaju prohodni kako za vodu tako i za korene. Mogućnost zadržavanja vode je povećana posle ovakve obrade zemljišta.

PREPORUČUJEMO HUĐIK GRUBER

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu jedne ovakve mašine, savetujemo da pogledate Huđik Gruber. Kompanija Huđik sve svoje mašine razvija u saradnji sa Fakultetom Tehničkih nauka iz Novog Sada.

Na njihovom sajtu možete pogledati više konkretnih infomacija o samoj mašini, pronađite infomacije o prodajnim mestima na kojima možete uživo videti mašine i popričati sa stručnim osobljem. Takođe, možete ih kontaktirati putem email-a ili telefona za sve što vas zanima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: