• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Društvo

Zatvor za Avganistance

8. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U prikolici kamiona makedonskih registarskih oznaka, juče oko 12,30 časova, u Krnješevcima kod Stare Pazove, zatečeno je osam avganistanskih državljana bez dokumenata….

Neonatologiji pet inkubatora

8. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U akciji Humanitarnog fonda B92 “Bitka za bebe”, sremskomitrovačka Opšta bolnica dobiće ukupno pet inkubatora za Odeljenje neonatologije.  Prva dva inkubatora već se…

Nova ambulanta u Mitrovici

7. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U ovom gradu , na lokaciji između naselja kod Kazneno popravnog zavoda i severno od Planinske ulice, počeli su zemljani radovi u…

Čekićem udarao advokata

2. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistva u pokušaju, uhapšen je Slavko P. (69) iz Sremske Mitrovice. Kako se osnovano…

Menadžment u komunalnim preduzećima

2. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – “Menadžment u srpskim komunalnim preduzećima” naziv je knjige koju je napisao docent dr Goran Puzić, predavač na Univerzitetu “Megatrend”, zajedno sa grupom…

De­vo­jač­ki san

1. decembar 2011. godine

Da ni­je la­ko po­sti­ći svet­ski uspeh, ostva­ri­ti svo­je sno­ve,  po­sve­do­či­la nam je  po­zna­ta be­o­grad­ska i svet­ska ma­ne­ken­ka  Iva­na Stan­ko­vić pro­mo­vi­šu­ći svo­ju auto­bi­o­gra­fi­ju u mi­tro­vač­koj bi­bli­o­te­ci,…

No­vem­bar­ski da­ni i no­ći

29. novembar 2011. godine

Sva­ki grad ima svo­ju sla­vu pa ta­ko i naš. Sla­va Srem­ske Mi­tro­vi­ce je­ste Mi­trov­dan (pra­znik sve­tog ve­li­ko­mu­če­ni­ka Di­mi­tri­ja). Kao sva­ki sve­čar,  grad  do­ma­ćin se le­po…

Za­što ko­sa opa­da u zi­mu

29. novembar 2011. godine

Ve­tar i ki­ša su već do­volj­no lo­ši, a po­če­tak je­se­ni nas op­te­re­ću­je zbog još jed­ne do­sad­ne stva­ri – opa­da­nja ko­se. Šved­ski na­uč­ni­ci su to­kom šest…

Pomoć za Strahinju

28. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Petnaestogodišnji Strahinja Garapić iz Sremske Mitrovice oboleo je od distrofije mišića. Za dodatne analize i lečenje u  inostranstvu nepohodan mu je novac…

Poginuo motocikllsta

26. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Motociklista Alen T. (28) je poginuo, a njegov saputnik Milan T. (21) je zadobio teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se…