• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Društvo

Me­đu­sob­no „ku­su­ra­nje“

8. novembar 2011. godine

Trag spo­zna­je ne­gde gu­bim i to ka­da se od­mak­nem od na­ci­o­nal­nih gra­ni­ca, pa tek mo­gu sa­mo na­slu­ti­ti šta se sve de­ša­va na­po­lju me­đu ve­li­ki­ma i…

Plod­na rav­ni­ca

8. novembar 2011. godine

Ni­ču pe­ka­re kao pe­čur­ke po­sle ki­še. Ka­ko i ne­će, bez hle­ba čo­vek ne mo­že, pa vo­đe­ni ide­jom o sva­ko­dnev­noj za­ra­di bez ob­zi­ra na kon­ku­ren­ci­ju, ma­li…

Ukrali robe za 30 miliona dinara ?

7. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da su izvršili tešku krađu na štetu preduzeća u stečaju „Superior mit“ u Belegišu kod Stare Pazove, uhapšeni su…

Poginuli pretrčavajući autoput !

7. novembar 2011. godine

Pećinci – Dvoje državljana Bosne i Hercegovine poginulo je u nedelju uveče na autoputu Šid – Beograd dok su kao pešaci prelazili kolovozne trake !…

Ubijen na vašarištu

4. novembar 2011. godine

Ruma – U noći između srede i četvrtka, oko 02,30 časova u Glavnoj ulici u Rumi, nepoznata osoba napala je Zlatka Dukića (45) i Mileta…

Iz­vr­še­no dve i po hi­lja­de kri­vič­nih de­la

2. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Na­čel­nik srem­ske po­li­ci­je Zo­ran Sma­jić sa­op­štio je pro­šle sre­de na pres kon­fe­ren­ci­ji da je u de­vet me­se­ci ove go­di­ne na pod­ruč­ju Sre­ma…

Broj po­ža­ra obo­rio sve re­kor­de

2. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Broj po­ža­ra u Sre­mu to­kom ove go­di­ne, a po­seb­no  po­sled­njih me­se­ci je obo­rio sve re­kor­de. Na­čel­nik za van­red­ne si­tu­a­ci­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci…

Po­da­tak

1. novembar 2011. godine

Če­mu slu­ži pa­lac? Osim što ga vo­le be­be, ko­ri­sti se i ume­sto tr­za­li­ce na gi­ta­ri, za pi­pa­nje hle­ba u pro­dav­ni­ci, za lu­pa­nje čve­ge­ra, za po­te­za­nje…

Lakši prevoz na dijalizu

31. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica je iz ovogodišnjeg budžeta obezbedio 2,3 miliona dinara za nabavku kombija  kojeg koriste  bubrežni bolesnci za putovanje od kuće…

Opljačkali menjačnicu

28. oktobar 2011. godine

Inđija- Policija je lišila slobode i odredila zadržavanje Milanu Z. (19) iz Inđije zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. Vlasniku menjačnice “Rođeni”,…