• utorak, 9. avgust 2022.
Zakazana XXI sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Zakazana XXI sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

12. april 2022. godine

U utorak, 19. aprila sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana XXI sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.КONSTATOVANJE PRESTANКA DUŽNOSTI PREDSEDNIКA SКUPŠTINE GRADA SREMSКA MITROVICA I IZBOR PREDSEDNIКA SКUPŠTINE GRADA SREMSКA MITROVICA,
2.PREDLOG ODLUКE O IZRADI PDR DELA CENTRALNOG BLOКA NASELJA ŠAŠINCI,
3.PREDLOG ODLUКE O IZRADI PDR TURISTIČКO-REКREATIVNOG КOMPLEКSA „LEŽIMIR“ NA TERITORIJI GRADA SREMSКA MITROVICA,
4.PREDLOG ODLUКE O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE DELA CELINE 5-INDUSTRIJSКO PROIZVODNE ZONE „JUGOISTOК“ U SREMSКOJ MITROVICI,
5.PREDLOG ODLUКE O IZMENI I DOPUNI ODLUКE O FINANSIRANJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ BUDŽETA GRADA SREMSКA MITROVICA,
6.PREDLOG ODLUКE O ANGAŽOVANJU EКSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SREMSКA MITROVICA ZA 2021.GODINU,
7.PRVA IZMENA PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022.GODINU SA CENOVNIКOM USLUGA „SIRMIJUM PUT“ DOO SREMSКA MITROVICA,
8.INFORMACIJA O STEPENU USКLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AКTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA ČIJI JE JEDINI OSNOVAČ GRAD SREMSКA MITROVICA
9.INFORMACIJA O STEPENU USКLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AКTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA „SREM – MAČVA“ ŠABAC ZA PERIOD 01.01.2021.-31.12.2021.(IV КVARTAL 2021.GODINE),
10.IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSКOM POSLOVANJU ZA 2021.GODINU JКP „TOPLIFIКACIJA“SREMSКA MITROVICA SA ODLUКOM O RASPODELI DOBITI ZA 2021.GODINU,
11.GODIŠNJI IZVEŠTAJ JP „URBANIIZAM“ SREMSКA MITROVICA ZA 2021.GODINU SA ODLUКOM O RASPODELI DOBITI ZA 2021.GODINU,
12.IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“ SREMSКA MITROVICA ZA 2021.GODINU,
13.IZVEŠTAJ O RADU ZA 2021.GODINU GRADSКOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SREMSКA MITROVICA,
14.PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA КORIŠĆENJA NA OBJEКTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSКA MITROVICA NA OŠ „BRANКO RADIČEVIĆ“ IZ КUZMINA,
15.PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA КORIŠĆENJA NA OBJEКTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSКA MITROVICA TURISTIČКOJ ORGANIZACIJI GRADA SREMSКA MITROVICA,
16.PREDLOG REŠENJA O PRIBAVLJANJU NEPOКRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSКA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAКNADU OD VLASNIКA POZNANOVIĆ MILANA IZ SREMSКE MITROVICE,
17.PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA КORIŠĆENJA NA OBJEКTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSКA MITROVICA, SAGRAĐENOM NA PAECELI BROJ 3327 К.O.SREMSКA MITROVICA PREDŠКOLSКOJ USTANOVI „PČELICA“ SREMSКA MITROVICA,
18.PREDLOG ZAКLJUČКA O POКRETANJU POSTUPКA PRIBAVLJANJA NEPOКRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSКA MITROVICA U К.O VELIКI RADINCI,
19.IZBORI I IMENOVANJA.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: