• sreda, 28. septembar 2022.
Vesti | Ruma
0 Komentara

Zakazana XIII sednica Skupštine opštine Ruma

13. jul 2021. godine

XIII sednica Skupštine opštine Ruma će se održati 19.7.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Maloj sali Кulturnog centra “Brana Crnčević” u Rumi. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Odluke o prenosu prava na korišćenje, upravljanje i održavanje objekta – kotlarnice “Solidarnost” i “Tivol” JP “Stambeno” Ruma
 2. Predlog Odluke o vodovodu
 3. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije “Za deo bloka 1-1-3 u centralnoj zoni” u Rumi
 4. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Dobrinci
 5. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP “Gas-Ruma” Ruma za 2020. godinu
 6. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o povećanju osnovnog kapitala JP “Gas-Ruma” Ruma
 7. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP “Кomunalac” Ruma za 2020. godinu
 8. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP “Vodovod” Ruma o nepostojanju ostvarene dobiti za 2020. godinu
 9. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP “Stambeno” Ruma o nepostojanju ostvarene dobiti za 2020. godinu
 10. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma o nepostojanju ostvarene dobiti za 2020. godinu JКP “Parking i infrastruktura” Ruma
 11. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma o nepostojanju ostvarene dobiti za 2020. godinu JUP “Plan” Ruma
 12. Izbori i imenovanja
TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: