ODRŽANA SEDNICA SO ŠID

Na današnjoj sednici SO Šid odbornici su usvojili Plan detaljne regulacije crpne stanice „Moharač“ u KO Erdevik i KO Bingula. Razmatrana je i usvojena Odluka o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koje se nalazi na teritoriji opštine Šid.

Načelnik Opštinske uprave Šid Bojana Mravik istakla je da je u poslednje vreme bilo dosta nenamenskog korišćenja i ulaska u posed državnog zemljišta u javnoj svojini opštine Šid. Ovom odlukom regulisaće se način korišćenja državnog zemljišta, a svako nelegalno korišćenje biće zakonski sankcionisano.

Kategorije Šid Vesti