• utorak, 9. avgust 2022.
Održana konstitutivna sednica Sekcije žena SSS za Grad Sremsku Mitrovicu i opštinu Šid
Društvo | Vesti | Šid | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Održana konstitutivna sednica Sekcije žena SSS za Grad Sremsku Mitrovicu i opštinu Šid

11. mart 2021. godine

U Sremskoj Mitrovici održana je konstitutivna sednica Sekcije žena SSS za Grad Sremsku Mitrovicu i opštinu Šid kojoj su prisustvovale Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSSV i njena saradnica Gorana Šećerov.

Članice SSSV do sada su bile u prilici da prisustvuju brojnim seminarima na razne teme: o rodnoj ravnopravnosti, mobingu i zlostavljanju na radu, stresu i raspodeli radnih, porodičnih i sindikalnih obaveza, tehnikama dominacije, metodama i kanalima komunikacije, tehnikama kolektivnog pregovaranja, informisanja članova sindikata i timskog rada.

-Iako je ostvaren značajan napredak u emancipaciji žena u svim područjima, ipak je ostalo još mnogo prostora gde se žena nalazi u podređenom, ugroženom, pa i u potpuno nehumanom položaju. Brojni su oblici i načini kojima se žena u savremenim uslovima potiskuje na marginu društva, od samog rođenja, kroz vaspitanje i pripremu za “ženske” poslove i odabiranje “ženskih” škola. Žene su podložnije otpuštanju zbog rodnih pedrasuda i zbog toga što rade na manje stručnim poslovima ili u administraciji, ili u privrednim granama koje najviše pogađaju strukturalne, tehnološke promene. Žene trpe zbog smanjivanja budžetskih izdvajanja za zdravstvo, obrazovanje, dečju zaštitu, socijalnu sferu… Dvostruki pritisak na žene, na poslu i u kući, povećava se sa pritiskom društva da naprave izbor i da posvete svoje vreme ili plaćenom radu i karijeri ili deci, tim pre što privatni poslodavci očekuju veću produktivnost i zalaganje na poslu i dobrovoljni, neplaćeni prekovremeni rad. Ženama je teže da se ponovo zaposle ili samozaposle zbog nedostatka određenog obrazovanja i kvalifikacija, životnog ciklusa jer poslodavci favorizuju mlađe žene, kao i nedostatka nezavisnog pristupa kapitalu, imovini, kreditima, resursima i novim informaciono-komunikacionim tehnologijama. Rodni stereotipi otežavaju vertikalno napredovanje žena na radnom mestu i prohodnost na bolje plaćene poslove – istakla je istakla je Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSSV.

Prema njenim rečima, pred članicama ove Sekcije su veliki zadaci i izazovi, a postoji ogromna energija i jaka volja da se bore za rodnu ravnopravnost, pravo na jednake zarade i za dostojanstvenu porodiljsku nadoknadu, a protiv diskriminacije, mobinga i zlostavljanja.

-Sekcija žena, kao oblik delovanja SSSV svoje aktivnosti usmerava na unapređenje ekonomskih i socijalnih interesa i prava žena, a posebno na ostvarivanje i zaštitu svih prava žena iz rada i po osnovu rada, na zaštitu od nezakonitih otkaza. unapređivanje socijalne i zdravstvene zaštite žena, obezbeđivanje kvalitetnijih oblika zaštite žena, majki sa malom decom, samohranih majki i majki sa decom sa posebnim potrebama – istakla je Jadranka Svirčev.

Nataša Sapun, predsednica Saveza samostalnog sindikata Srbije za Grad Sremsku Mitrovicu i opštinu Šid, rekla je da su usvojena pravila o radu, kao i plan aktivnosti za ovu godinu čija realizacija je započela obeležavanjem 8. marta, Međunarodnog dana žena. Ona je dodala da će Sekcija žena organizovati tribine, okrugle stolove, radionice i druge skupove radi razmatranja i utvrđivanja predloga za poboljšanje položaja žena, a takoće će uspostaviti saradnju i sa organizacijama drugih sindikalnih centrala, udruženjima i nevladinim organizacijama.

Na sednici je za predsednicu Sekcije žena SSS Sremska Mitrovica izabrana Milica Rajšić, dok su članice Upravnog odbora: Snežana Biserčić, Mirjana Jevtić, Vera Rosić i Branka Đorđić.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: