nekadasnja zgrada suda u irigu

Inicijativa za dobijanje zgrade suda

Irig-Usvajanjem Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Irig i zvanično je pokrenuta inicijativa da se nekadašnja zgrada suda iz državnog prebaci u Opštinsko vlasništvo. Radi se o zgradi u centru naselja u kojoj je nekad funkcionisao sud, poreska uprava i Centar za socijalni rad. Te službe odavno ne koriste pomenutu zgradu u vlasništvu države i koja propada. Ideja je da se od države zakonskom procedurom vlasništvo prenese na Opštinu Irig, koja bi je dalje rekonstruisala i objekat privela nameni.

Kategorije Irig Vesti