• utorak, 7. decembar 2021.
Ponovo gorela Fruška gora
Vesti | Beočin
0 Komentara

Ponovo gorela Fruška gora

9. april 2020. godine

Čerević-U toku jučerašnjeg dana (08.04.2020.) u večernjim časovima buknuo je požar u granicama zaštitne zone Nacionalnog parka „Fruška gora“ na lokalitetu „Katanske livade“ nedaleko od sela Čerević.  Požar je zahvatio oko 20 ha niskog rastinja, buknuo je oko 20 časova, a ugašen je oko ponoći , saopštavaju iz JP Nacionalni park “Fruška gora”. Pripadnici Čuvarske službe JP “Nacionalni park Fruška gora” i Vatrogasne bigade iz Beočina nakon četiri sata uspešno su ugasili požar koji je usled prisustva vetra pretio da se proširi. Obaveštena je policija, a Komisija utvrđuje štetu. Zahvaljujući bliskoj saradnji Čuvarske službe NP i PU Beočin, nakon brze reakcije i izlaska na teren, istragom je utvrđeno da je uzrok požara ljudski faktor, kao i da je požar podmetnut. Iz  Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode govore: Požari koji su se desili početkom aprila tekuće godine obuhvatili su neke od najznačajnijih stepskih i šumo-stepskih staništa u Nacionalnom parku „Fruška gora“, livade kod Čerevića i Dumbova. U pitanju su lokaliteti koji se neposredno naslanjaju na šumska staništa, čineći sa njima neodvojivu ekološku celinu.  Stepska travna staništa danas su veoma retka na prostoru cele Vojvodine, a vrste koje ih nastanjuju predstavljaju izuzetne retkosti i prema našim zakonima su strogo zaštićene.

Livade kod Čerevića i Dumbova su među najvažnijim staništima brojnih vrsta orhideja, među kojima se posebno ističu vrste iz roda Ophrys.  Među retkim i ugroženim vrstama biljaka su i sase – Pulsatilla i kovilje – Stipa, kao drvenaste vrste, hrast medunac i crni jasen. Osim narušavanja stanja biljnog sveta i površinskog sloja zemljišta, požari koji se dešavaju u vreme kad je priroda budna i kada je aktivan veliki broj životinjskih vrsta, na ovakvim mestima uništava retke vrste paukova, skakavaca, osolikih muva, leptira i drugih beskičmenjaka, a pogotovo njihove larve. Pored toga, uništena su gnezdilišta zaštićenih vrsta ptica, kao što su šumske ševe i vinogradske strnadice, kao i mesta na kojima se hrane ptice grabljivice, sokolovi i orlovi, napominju u NP “Fruška gora”

 

! A P E L !

 

Na osnovu Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” br. 34/2020, 39/2020, 40/2020, 46/2020 i 50/2020), Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“ upućuje sledeći APEL :

Apelujemo na građane da za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji ne koriste područje Nacionalnog parka ”Fruška gora” protivno Naredbi o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 34/2020, 39/2020, 40/2020, 46/2020 i 50/2020).

Na području Nacionalnog parka ”Fruška gora” uočeno je okupljanje posetilaca radi boravka i rekreacije, a što je protivno Naredbi Vlade Republike Srbije, koja je na snazi za vreme vanrednog stanja. U periodu od 04.04.2020.god do 08.04.2020.godine neodgovorno ponašanje posetilaca uzrokovalo je pet požara, koji su zahvatili 42 hektara površine Nacionalnog parka.

 

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: