• Friday, 27. May 2022.
Novac za sanaciju štete
Vesti | Šid
0 Komentara

Novac za sanaciju štete

5. August 2014. godine

Jamena – Meštani Jamene podneli su više od 260 zahteva za naknadu štete, na osnovu kojih je Odeljenje za društvene delatnosti do sada donelo 82 rešenja o dodeli novčanih sredstava za sanaciju oštećenih objekata, dok su ostali pristigli zahtevi u postupku rešavanja. Kod većine zahteva po kojima je do sada doneto rešenje, utvrđena je treća kategorija oštećenja za koju je predviđena isplata sredstava u iznosu od 250.000 dinara. Inače, najviši utvrđeni iznos je 600.000 hiljada za petu, a najniži 120.000 dinara kod utvrđene prve kategorije oštećenja, a novčana sredstva će podnosiocima zahteva biti isplaćena po pravosnažnosti rešenja.

 

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: