• nedelja, 25. februar 2024.
85 go­di­na Haj­du­ka
Sport
0 Komentara

85 go­di­na Haj­du­ka

1. decembar 2011. godine

Eki­pe Haj­du­ka kroz isto­ri­ju

Divoš – U Di­vo­šu je pro­šle su­bo­te pro­sla­vlje­no je 85 go­di­na od na­stan­ka Fud­bal­skog klu­ba Haj­duk.
Pro­sla­va je odr­ža­na u no­vim pro­sto­ri­ja­ma klu­ba, a sve­ča­no­sti je pri­su­stvo­va­lo vi­še od sto­ti­nu go­sti­ju.
Po ma­glo­vi­tom i hlad­nom vre­me­nu od­i­gra­na je i re­vi­jal­na utak­mi­ca iz­me­đu ve­te­ra­na FK Haj­duk i čla­no­va Grad­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ce.
Na sve­ča­nom sku­pu u Di­vo­šu go­sti­ma je pri­ka­za­na i vi­deo pre­zen­ta­ci­ju ko­ja je ob­u­hva­ti­la vre­me od na­stan­ka klu­ba do da­na­šnjih da­na, a uru­če­ne su i za­hval­ni­ce čla­no­vi­ma Grad­ske upra­ve Srem­ske Mi­tro­vi­ce, kao i biv­šim igra­či­ma ovog klu­ba.

M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: