преузимање

Od 3.maja upis u vrtić

Sremska Mitrovica – Upis dece u Predškolsku ustanovu „Pčelica“ za školsku 2018/2019. godinu počinje 3. i traje do 31. maja.Upis će se odvijati: u objektu „Zvezdica“ za područje Grada Sremska Mitrovica, 8 do 14 časova, svakim radnim danom, u objektu „Lane“ u Mačvanskoj Mitrovici, 11 do 13 časova, svakim radnim danom, a u objektu „Čuperak“ u Laćarku, 11 do 13 časova, svakim radnim danom.
Za upis je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju : fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (I orginal na uvid), zdravstvenu knjižicu deteta (na uvid),ličnu kartu roditelja (na uvid),rešenje centra za socijalni rad da porodica prima socijalnu pomoć ili potvrda da porodica ostvaruje neki oblik socijalne zaštite, potvrdu ili rešenje da je dete bez roditeljskog staranja smešteno u hraniteljsku porodicu, fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih (i orginal na uvid) za svu decu kao dokaz da je dete III ili IV po redu rođenja u porodici, za decu sa smetnjama u razvoju mišljenje interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne,zdravstvene ili socijalne podrške detetu, ili lekarsku dokumentacija. Za decu iz porodica gde je drugo dete teško obolelo ili sa smetnjama u psihofizičkom rastu i razvoju dostaviti mišljenje interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu ili lekarsku dokumentaciju, za samohrane roditelje umrlicu bračnog druga ili izvod iz matične knjige rođenih, pravosnažno sudsko rešenje o samostalnom vršenju roditeljskog prava, – za ratne vojne invalide rešenja o potvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida, za studente, potvrda o statusu redovnog studenta, za izbegla i prognana lica, potvrda o statusu raseljenog ili prognanog lica, potvrde o zaposlenosti roditelja. Upis se može izvršiti i putem interneta, preko sajta euprava.gov.rs – podsećaju iz resorne gradske uprave.

Kategorije Društvo Hronika Vesti