• sreda, 10. avgust 2022.
RUMLJANI UKLJUČITE SE: Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju odbrambene linije na levoj obali Save kod Кlenka
Vesti | Ruma
0 Komentara

RUMLJANI UKLJUČITE SE: Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju odbrambene linije na levoj obali Save kod Кlenka

30. avgust 2021. godine

Skupština Opštine Ruma na sednici održanoj dana 12. aprila 2021. godine donela Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju odbrambene linije na levoj obali Save kod Кlenka. Iz Opštine su obavestili javnost da je danas objavljujen rani javni uvid u navedenu Odluku i elaborat uz Odluku.

U toku trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica imaju pravo upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu i efektima planiranja.

Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Rani javni uvid će se obavljati u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, u Rumi ul. Orlovićeva br. 5, kanc. br. 18 svakog radnog dana od 8.00 časova do 14.00 časova i trajaće od 30.8.2021.godine do 13.9.2021.godine.

Sve predloge, primedbe i sugestije zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma ul. Orlovićeva br. 5 Ruma, zaključno sa 13.9.2021. godine.

Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica će evidentirati Odeljenje za urbanizam i građenje a evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Materijal za rani javni uvid možete pogledati i na zvaničnoj internet prezentaciji Opština Ruma.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: