• Monday, 29. May 2023.
Savska voda ispravna za kupanje
Servis | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Savska voda ispravna za kupanje

11. August 2020. godine

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prema izveštaju JKP Komunalije, izvršio je analizu savske vode 5. avgusta na tačkama uzorkovanja na maloj plaži, početku plaže i kod Dispanzera.
Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu, kao i rokovima za njihovo dostizanje.
Na građane se apeluje da prate preporuke za bezbedno kupanje, odnosno, da izbegavaju ronjenje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi. Prilikom ulaska u vodu potrebno je postepeno se rashladiti, a nakon kupanja u Savi potrebno je koristiti tuševe. Posle jake kiše ne kupati se u savskoj vodi dva do tri dana.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.
%d bloggers like this: