IMG_0150

Savet za zdravlje u Rumi

IMG_0150Ruma-Na sednici Opštinskog veća u Rumi donet je nacrt odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje, a na predlog Odeljenja za društvene delatnosti. Ova odluka naći će se uskoro i pred odbornicima Skupštine opštine. Osnovni zadatak ovog Saveta biće da razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata, na osnovu dostavljenih dokaza i utvrđenih činjenica. U savetu će biti predstavnici lokalne samouprave, Doma zdravlja, udruženja iz reda pacijenata, kao i predstavnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za predsednika Saveta, kao predstavnik lokalne samouprave, predložen je Mika Simić, zaposlen u Gradskoj biblioteci.

Kategorije Ruma Vesti