Sremska Mitrovica

Obuke za potrebe tržišta rada

Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sremska Mitrovica počinje novi ciklus obuke za nezaposlena lica u skladu sa potrebana tržišta rada, u koji će biti uključeni nezaposleni sa evidencije ove službe a pre svega oni iz ugroženih grupa. Predvidjeno je da se do kraja godine organizuje dva ciklusa obuke, da  kroz njih 124 nezaposlena dobije kvalifikacije i lakše dodje do posla. U  filijali Sremska Mitrovica biće održane obuke za mesare,  poslovne sekretare, gerontodmaćice, iz italijanskog jezika A 1 nivoa i iz osnova informatike. Ove obuke  finansiraju se sredstvima Evropske unije kroz projekat “ EU pomoć teže zapošljivim grupama“.

Kategorije Društvo Vesti