• Sunday, 22. May 2022.
Upad  na sajt Gra­da
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Upad na sajt Gra­da

2. November 2011. godine

Upad hakera na sajt Sremske Mitrovice

U no­ći iz­me­đu ne­de­lje i po­ne­delj­ka do­šlo je do upa­da al­ban­skih ha­ke­ra na zva­nič­ni sajt Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Tom pri­li­kom je na sajt po­sta­vljen na­pis da je Srem­ska Mi­tro­vi­ca Ko­so­vo. U Grad­skoj ku­ći ka­žu da su od­mah pred­u­ze­te ade­kvat­ne me­re ka­ko bi ad­mi­ni­stra­to­ri u što kra­ćem ro­ku ospo­so­bi­ti sajt.

J.Z.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: