• nedelja, 25. februar 2024.

Slika dana – redovi za penzije

Od ranog jutra pred bankama u Sremskoj Mitrovici stvoreni su redovi penzionera koji su čekali otvaranje šaltera i isplatu aprilske penzije. Na sve to, na bankomatima pojedinih banaka jutros pre 9 časova nije bilo gotovine pa je i to unelo dodatnu nervozu među penzionere.

Da podsetimo, Narodna banka Srbije (NBS) dala je posebnu instrukciju bankama kojom se produžava vremensko važenje Instrukcije o načinu privremene isplate penzija za lica s navršenih 65 i više godina života do 15. maja 2020. godine. To znači da su banke dužne da još aprlisku penziju, ukoliko se korisnik tako opredelio, isplate na kućnu adresu, ili ovlaššćenom licu po jednokratnom punomoćju.

Narodna banka je navela da je Skupština ukinula vanredno stanje 6. maja, i da su tada prestale da važe instrukcije NBS kojima je privremeno uređen način isplate penzije i drugih novčanih sredstava sa računa lica koja su navršla 65 i više godina života.

Međutim, pošto je vanredno stanje ukinuto dva dana pre datuma isplate penzija za april, i pošto su banke uveliko preduzele aktivnosti u vezi sa isplatom te penzije u skladu sa odredbama ranije donete instrukcije, NBS je u konsultaciji sa Vladom uputila dopis svim bankama u kojem je istaknuto da i isplatu penzije za april treba omogućiti na isti način.

“S tim u vezi, Narodna banka Srbije je donela i posebnu instrukciju bankama kojom se produžava vremensko važenje Instrukcije o načinu privremene isplate penzija za lica s navršenih 65 i više godina života do 15. maja 2020. godine. Dakle, banke su dužne da još aprilsku penziju, ukoliko se tako korisnik opredelio, isplate na kućnu adresu korisnika ili ovlaćenom licu po jednokratnom punomoćju, kao što su to činile i za vreme vanrednog stanja i prilikom isplate penzije za prošli mesec”, navodi NBS.

U NBS ističu da je naloženo bankama da omoguće najstarijim građanima koji budu želeli da lično podignu penziju u ekspoziturama banaka i posebne termine u kojima će samo lica starija od 65 godina moći da dođu u ekspozituru i zatraže isplatu penzije s računa.

U NBS kažu da su banke dužne da omoguće posebne termine za isplatu penzija na sledeći način: danas 8. maja u periodu od 17 do 19 časova, u subotu 9. maja u periodu od 13 do 15 časova, a u periodu od ponedeljka 11. maja do petka 15. maja u periodu od 17 do 19 časova svakog dana.