• četvrtak, 23. septembar 2021.

Redovna dezinfekcija Gradske plaže

Javno komunalno preduzeće Komunalije, tokom prošle nedelje, počelo je sa redovnom dezinfekcijom Gradske plaže i dečijih igrališta u Sremskoj Mitrovici.
Радослав Јевремовић– U skladu sa naredbom gradskog Štaba za vanredne situacije, vršimo preventivnu dezinfekciju svih javnih površina u gradu. Gradska plaža, sa svim mobilijarima se redovno dezinfikuje. Takođe, dezinfikuje se i kupališni deo, u skladu sa planom i programom održavanja Gradske plaže. Dezinfikuju se i dečija igrališta, a posebnu pažnju obraćamo na zdravstvene stanice, i svakodnevno vršimo dezinfekciju tih ustanova – istakao je Radoslav Jevremović, direktor mitrovačkog JKP Komunalije.
Sve površine u Gradu, dezinfikuju se natrijum-hipohloritom, koji se proizvodi u mitrovačkom JKP Vodovod.
– Naši zaposleni, u saradnji sa Komunalnom policijom i inspekcijom upozoravaju građane na mere koje su propisane od strane republičkog Štaba za vanredne situacije, a odnose se na nošenje maski i držanje fizičke distance na samoj plaži i okolnim delovima – kaže Jevremović.


Savska voda nije u potpunosti ispravna

Javno komunalno preduzeće “Komunalije”  u Sremskoj Mitrovici, obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje 24. juna i to na početku plaže, maloj plaži i kod “Dispanzera”.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i bioloških parametara, savska voda na lokalitetima mala plaža i početak plaže odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Na lokalitetu “Dispanzer”, savska voda NE ODGOVARA zahtevima Uredbe, usled mikrobiološke neispravnosti.

Apeluje se na građane da prilikom kupanja izbegavaju ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, kao i da koriste tuševe nakon izlaska i savske vode. Posle jake kiše i oluje, izbegavati kupanje u Savi dva do tri dana.