• četvrtak, 18. jul 2024.

Jučerašnji grad pogodio i mitrovačke useve

Grad koji je padao u toku jučerašnjeg dana nije zaobišao ni teritoriju Srema, pa je, uprkos dejstvu protivgradnih stanica, oštećen i znatan deo useva na teritoriji Sremske Mitrovice. Prema rečima načelnika Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Vladimira Nastovića, šteta se još uvek procenjuje, a smatra se da su nanosi leda oštetili poljoprivrednu površinu od 1.000 do 1.500 hektara.

– Radi se prvenstveno o zapadnim delovima naše teritorije, koji se graniče sa teritorijom opštine Šid, u selima Čalma, Laćarak, Kuzmin i Martinci, a potom se gradonosni oblak prebacio na mačvansku stranu, pa je bilo pojave leda i na teritoriji Mačve, u Zasavici i Noćaju. Na osnovu naših saznanja, a na osnovu procene Hidrometeorološkog zavoda i Radarskog centra Fruška gora, oštećenja useva na nekim mestima idu od 20, 30, pa čak i do 50 posto – rekao je načelnik Nastović i dodao da je to ipak prva procena, koja je izvršena neposredno nakon nastanka štete, i ne znači da se dobar deo useva neće oporaviti u većem procentu.

Kako kaže, veće negativne posledice sprečene su blagovremenim dejstvom protivgradne odbrane.

– Naše protivgradne stanice su dejstvovale, ispaljeno je 80 raketa. Sistem funkcioniše, ali to nije stopostotna zaštita, tako da apelujemo na poljoprivredne proizvođače da osiguraju svoje useve – istakao je načelnik Vladimir Nastović.