• sreda, 21. februar 2024.

Savska voda nije u potpunosti ispravna

Javno komunalno preduzeće “Komunalije”  u Sremskoj Mitrovici, obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje 24. juna i to na početku plaže, maloj plaži i kod “Dispanzera”.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i bioloških parametara, savska voda na lokalitetima mala plaža i početak plaže odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Na lokalitetu “Dispanzer”, savska voda NE ODGOVARA zahtevima Uredbe, usled mikrobiološke neispravnosti.

Apeluje se na građane da prilikom kupanja izbegavaju ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, kao i da koriste tuševe nakon izlaska i savske vode. Posle jake kiše i oluje, izbegavati kupanje u Savi dva do tri dana.


Savska voda bezbedna za kupanje

JKP Komunalije u Sremskoj Mitrovici, obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje. Analiza savske vode je izvršena 17. juna, i to na tačkama uzorkovanja: Reka Sava – Mala plaža, Reka Sava – Početak plaže, Reka Sava – Dispanzer.

Ispitivanje je završeno 23. juna, a uzorokovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, savska voda na navedenim lokalitetima odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Nadležni preporučuju građanima da prilikom kupanja izbegavaju ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi. Prilikom ulaska u vodu potrebno je postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa tuševa nakon izlaska iz savske vode. Potrebno je i vršiti nadzor nad kupanjem male dece, a posle jake kiše i oluje u savskoj vodi se ne treba kupati dva do tri dana. Pristup domaćih životinja vodi je zabranjen.

Takođe, apeluje se na građane da se prilikom boravka na plaži pridržavaju pravila zabrane igre loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.