Pola veka sremskih novina

Video zapis „Za sve ove godine“

Za sve ove godine – dokumentarni film povodom 50 godina rada Sremskih Novina.

Audio zapis „Zar već prođe pola veka“

Pesma „Zar već prođe pola veka“ komponovana je povodom 50 godina Sremskih novina.
Autori teksta: Nedaljko Terzić i Milenko Bobić
Autor Muzike: Milenko Bobić
Vokalni solista: Aleksandra Padrov
Izvodi:Tamburaški orkestar“Lagani bećarac“