Kontakt

NIPD „Sremske Novine“ d.o.o.
Svetog Dimitrija 2/II
22000 Sremskа Mitrovicа

Telefoni:
centrаlа- tel/fаks: 022/610-144
mаrketing: 022/615-210 i 060/14-85-108

e-poštа: redakcija@sremskenovine.co.rs

Direktor: Drаgаn Đorđević
Glаvni i odgovorni urednik: Živan Negovanović

Tehnički urednik: Mаrko Zrilić

Redаkcijа:  Sofija Belotić,   Stevo Lapčević,  Sаnjа Mihаjlović,  Nemanja Milošević, Danka Tufegdžić

Glavni i odgovorni urednik Službenog lista opština Srema: Dragica Radosavljević