• utorak, 26. oktobar 2021.
Projekti

Pomoć za 11 izbeglica

24. april 2014. godine

Sremska Mitrovica – Još 11 mitrovačkih izbegličkih porodica dobilo je od Komesarijata za izbeglice  Srbije i grada Sremska Mitrovica pomoć u građevinskom materijalu za adaptaciju…

Obukom lakše do indeksa

17. mart 2014. godine

Sremska Mitrovica – U Ekonomskoj školi ” 9. maj” u Sremskoj Mitrovici počela je pripremna nastava koju organizuju u saradnji sa predavačina sa Ekonomskog fakulteta…

Vredna oprema mitrovačkoj bolnici

28. februar 2014. godine

Sremska Mitrovica – Profesor dr Vesna Kopitović, pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Nebojša Malenković, v. d. direktora Fonda za kapitalna ulaganja…

Novine u specijalističkim ambulantama

31. januar 2014. godine

Sremska Mitrovica – U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici odskora je u funkciji 15 novih telefonskih linija uvedenih sa ciljem brže komunikacije sa pacijentima  oko…

Radionica za slepe i slabovide

20. januar 2014. godine

Sremska Mitrovica – Nakon projekta ” Imam ruke – imam zanat” Gradsko udruženje slepih i slabovidih Sremske Mitrovice realizuje novi projekat pod nazivom “Radionica”, a…

Subvencije za mitrovačke preduzetnike

16. januar 2014. godine

Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica  ove godine u budžetu ima sredstva za subvencije malim i srednjim preduzećima, a za te namene opredeljeno je devet…

Mitrovačke “Komunalije” u prekograničnom projektu

8. januar 2014. godine

Sremska Mitrovica – Sremskomitrovačko Javno komunalno preduzeće “Komunalije”  je jedan od nosilaca projekta  “Stvaranje društva bez otpada – stvaranje preduslova  za društvo bez otpada u…

Obuka o energetskoj efikasnosti

10. decembar 2013. godine

Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici je organizovana  radionica za obuku korisnika informacionih sistema za energetski menadžment u javnim zgradama koja je deo pilot projekta…

Agencija za ruralni razvoj

29. oktobar 2013. godine

Sremska Mitrovica – Završen projekat “Unapređenje administrativnih i kadrovskih kapaciteta Grada Sremska Mitrovica osnivanjem Agencije za ruralni razvoj“ koji je sa 1,25 miliona dinara finsirao …

Pu­to­kaz u raz­vo­ju srp­skih ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća

15. decembar 2011. godine

“Me­nadž­ment u srp­skim ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ći­ma” na­ziv je knji­ge ko­ju je na­pi­sao do­cent dr Go­ran Pu­zić, pre­da­vač na Uni­ver­zi­te­tu “Me­ga­trend” za­jed­no sa gru­pom auto­ra, a ko­ja…

1 40 41 42