• subota, 22. januar 2022.
Kultura

Sti­ho­vi i no­te u po­ro­dič­nom “pа­ko­vа­nju”

28. septembar 2011. godine

Či­ni mi ve­li­ku čаst i zа­do­volj­stvo dа mo­gu pi­sа­ti i kom­po­no­vа­ti no­ve pe­sme zа de­cu, po­ru­čio je sа strа­ni­cа svo­je nаj­no­vi­je knji­ge аfir­mi­sа­ni mu­zi­čаr, kom­po­zi­tor…

Izložba i nagrade

19. septembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Članovi selektorske komisije 8. smotre likovnog stvaralaštva amatera Grada Sremska Mitrovica dodelili su prvu nagradu Nataši Jovančević za sliku  “Slabost”, drugu nagradu…

Stihovi i note u porodičnom “pakovanju”

16. septembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Čini mi veliku čast i zadovoljstvo da mogu pisati i komponovati nove pesme za decu, poručio je sa stranica svoje najnovije knjige…

Veče ruske muzike

26. avgust 2011. godine

Sremska Mitrovica – U Pozorištu “Dobrica Milutinović”  25. avgusta,  održano je veče rusko – srpskog prijateljstva u organizaciji Humanitarnog fonda “Besermenji” i uz podršku Gradske…

Poseta ministra Predraga Markovića

23. avgust 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković posetio je Sremsku Mitrovicu gde je obišao Carsku palatu Sirmiuma, stalnu postavku Muzeja Srema…

Srem kao središte kulturnog života

8. avgust 2011. godine

Novi Sad – Kako i kada se rodila ideja o pripremanju antologije Pesnički Srem (od 15. do 20. veka), koju je za štampu priredio prof….

Lazarevo blago na dlanu

8. avgust 2011. godine

Sremska Mitrovica – Do kraja ovog meseca, odnosno do početka redovne izložbene sezone, u sve četiri prostorije Galerije “Lazar Vozarević” publici će biti dostupni radovi…

Ka­pi­je ve­či­to za­tvo­re­ne

2. avgust 2011. godine

Sa­mo­stal­no je iz­la­gao u pre­sti­žnoj Ga­le­ri­ji “La­zar Vo­za­re­vić” (1985) i u Mu­ze­ju Sre­ma (2004), vi­še pu­ta na Srem­sko­mi­tro­vač­kom (voj­vo­đan­skom) sa­lo­nu, ne­dav­no je bio uče­snik 6….

Međunarodni festival folklora

1. avgust 2011. godine

Sremska Mitrovica – Međunarodni festival folklora “Srem folk fest”, osmi po redu, održaće se od 9. do 12.avgusta, na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici, a…

“Slučaj Ilije Bosilja” između etiketa

1. avgust 2011. godine

Helsinki – Odavno već ime međunarodnog formata i renomea, čuveni šidski samouki slikar Ilija Bašičević Bosilj (1895 – 1972) nedavno je bio u centru pažnje…